• Nguyễn Tấn Dũng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 02623500990
 • Nguyễn Văn Quang
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 09771937123
Trần Thanh Trà
 • Trần Thanh Trà
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0984998113
 • thanhtra7980@gmail.com