HỘI THI NÓI KHÔNG VỚI TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 18/11/2019 trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thi “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết”
Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương đặc biệt là buôn H Mông những năm gần đây đang ở mức báo động. Vì vậy, chúng ta cần tuyên truyền mạnh mẽ để người dân và học sinh có nhận thức rõ hơn về tác hại cũng như những hệ lụy nghiêm trọng của vấn nạn này.

Một số hình ảnh minh họa:

Hiệu trưởng phát biểu

Văn nghệ

Văn nghệ

Văn nghệ

Học sinh toàn trường

Học sinh toàn trường

Thi vẽ

Thi vẽ

Thi vẽ

Sản phẩm thi vẽ

Kịch

Hùng biện-kể chuyện

Tặng quà cho các em

Video kể chuyện

Hà Quốc Cường