Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Luật, Nghị định, QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG