Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
30 19/02/2022 Công văn, Công văn số 30 của Phòng Giáo dục huyện Cư M'gar về phòng chống Covid-19
HD COVID 07/02/2022 Hướng dẫn các bước xử lý khi có học sinh mắc Covid-19 trong trường học
143/CLPT-HVT 05/09/2020 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Số: 80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Luật, Nghị định, QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên