Tập huấn phần mềm tạo đề thi SmartTest-THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Link tải phần mềm SmartTest-THCS:
https://tinyurl.com/Tao-de-thi-SmartTest

Sau khi cài đặt xong quý thầy cô đăng nhập bằng tài khoản:
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin

* Nhập thông tin đơn vị và bản quyền: Vào Menu “Bảng quyền phần mềm” và nhập thông tin dưới đây:
Đơn vị: TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
Phòng GD&ĐT: CƯ M’GAR
Key bản quyền:2083-6F2C-4E1A-16FB

* Đổi mật khẩu: Vào Menu “Tài khoản”

Chúc quý thầy cô khai thác và sử dụng tốt phần mềm.