TẬP HUẤN PHẦN MỀM HỌC VÀ THI TRỰC TUYẾN ELEARNING

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng giáo dục, sáng ngày 24/2/2020 trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức tập huấn cho giáo viên phần mềm học và thi trực tuyến Elearning nhằm triển khai thực hiện giúp học sinh cũng cố lại kiến thức trong kỳ nghỉ dài vì đại dịch Covid_19.

Địa chỉ website: thcshoangvanthucumgar.lms.vnedu.vn

Sau khi truy cập vào địa chỉ trên, thầy/cô đăng nhập: Bằng Tên đăng nhập/Email

Thầy/cô nhập địa chỉ gmail của mình và mật khẩu đã được cấp cấp (Thầy/cô có thể thay đổi lại mật khẩu).

Sau khi đăng nhập xong Thầy/cô có thể gửi bài tập, tài liệu lên cho học sinh học.

Chúc Thầy/cô thực hiện tốt.
Một số hình ảnh minh họa:

Hà Quốc Cường