ĐẠI HỘI CHI BỘ HOÀNG VĂN THỤ NHIỆM KỲ: 2017-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi đội tặng hoa

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Quang đọc báo cáo và phương hướng

.

Hà Quốc Cường