ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HOÀNG VĂN THỤ KHOÁ IX, NHIỆM KÌ 2023 – 2028

Lượt xem:

Đọc bài viết


Kỉ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng tuần lễ áo dài

Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2023 công đoàn cơ sở Hoàng Văn Thụ tiến hành tổ chức đại hội CĐCS khoá IX nhiệm kì 2023 – 2028. Đại hội đã vinh dự được đón tiếp và lĩnh hội chỉ đạo của chi bộ, ban đại diện Hội CMHS,…sự phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện của Thủ trưởng đơn vị trường THCS Hoàng Văn Thụ, Đại hội đã thể hiện sự tập trung trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên đối với Công đoàn CS Hoàng Văn Thụ, thông qua nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất, hiến kế cho hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hoàng Văn Thụ Khoá VIII trình Đại hội. Thống nhất báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên về sửa đổi, bổ sung Báo cáo Đại hội CĐ Hoàng Văn Thụ lần thứ VIII. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hoàng Văn Thụ Khoá IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm những đồng chí có phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho 49 đoàn viên trong đơn vị. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội CĐCS Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Với những kết quả đó, chúng ta có thể khẳng định, Đại hội Công đoàn cơ sở Hoàng Văn Thụ lần thứ IX đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để CĐCS Hoàng Văn Thụ triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết của Đại hội, góp phần tạo nên diện mạo mới trong hoạt động của CĐCS Hoàng Văn Thụ.
Đại hội kêu gọi toàn thể CBCCVC, LĐ và đoàn viên CĐ trong đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kì qua, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội, đưa khẩu hiệu hành động của Đại hội và thực tiễn phong trào CBCCVC, LĐ vào hoạt động Công đoàn Hoàng Văn Thụ. Trước mắt, tổ chức tốt việc tuyên truyền, nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023,