Đại hội liên Đội nhiệm kì 2023-2024 – Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tổ chức Đại hội liên Đội nhiệm kì 2023-2024, nhằm báo cáo tổng kết hết nhiệm kì 2022-2023, và thông qua phương hướng và công tác Đội nhiệm kì 2023-2024. Bầu ra ban chấp hành mới nhằm đưa công tác Đội đi lên, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.