Lễ tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 4/3/2023 Trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2022 – 2023

Thành công của Hội thi không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường, mà còn giúp các giáo viên chủ nhiệm được nâng cao trình độ, có thêm những kinh nghiệm hay, kỹ năng quản lý tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm của mình, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện . Hội thi đã tạo ra đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng thiết thực trong đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp và có sức lan tỏa trong nhà trường.

Đồng thời, Hội thi cũng tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm; phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả các giờ sinh hoạt lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường thcs Hoàng Văn THụ.