Trường THCS Hoàng Văn Thụ: Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/02/2023, trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2022 – 2023. Hội thi đã thu hút 20/21 giáo viên chủ nhiệm của trường tham gia.Tham Nội dung thi, gồm 2 phần gồm trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên tại trường và thực hành một tiết tổ chức sinh hoạt, trải nghiệm hướng nghiệp hoặc hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.
Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi là sân chơi thiết thực, bổ ích, là cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.

Qua Hội thi đánh giá tinh thần phấn đấu, ý chí vươn lên, ý thức học, tự bồi dưỡng của giáo viên chủ nhiệm, là sự khẳng định năng lực công tác chủ nhiệm của mỗi giáo viên. Kết quả Hội thi là một trong những căn cứ để nhà trường đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Đồng thời, kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá năng lực điều hành, năng lực quản lý và chỉ đạo của nhà trường