Trường THCS Hoàng Văn Thụ: Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2022 – 2023

Trường THCS Hoàng Văn Thụ: Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Ngày 16/02/2023, trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2022 – 2023. Hội thi đã thu hút 20/21 giáo viên chủ nhiệm của trường tham gia. Tham Nội dung thi, gồm 2 phần gồm trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên tại trường và thực hành... ...