TỌA ĐÀM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 20/11/2019 trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức tọa đàm chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11/1982 – 20/11/2019

Một số hình ảnh minh họa:

Tập thể giáo viên nhà trường

Tập thể giáo viên nhà trường

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Hà Quốc Cường