Hoạt động ngày hội “Tiến bước lên đoàn”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23/3/2019 Chi Đoàn và Liên Đội trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức hoạt động ngày hội “Tiến bước lên đoàn” với các nội dung: Thi một số trò chơi dân gian và kết nạp đoàn cho những đội viên ưu tú.

Một số hình ảnh minh họa:

Hiệu trưởng phát biểu

Gắn huy hiệu đoàn cho đoàn viên mới

Gắn huy hiệu đoàn cho đoàn viên mới

Gắn huy hiệu đoàn cho đoàn viên mới

Bí thư đoàn xã phát biểu

Đi xe đạp chậm

Nhảy bao bố tiếp sức nam nữ

Nhảy bao bố tiếp sức nam nữ